Now Playing Tracks

Anh luôn sợ ở đâu đó, có người sẽ khiến em thay đổi. Người ta làm em hạnh phúc, vui vẻ hơn anh, cho em tất cả những thứ em muốn, đủ làm em vứt bỏ cả thế giới, và vứt bỏ luôn cả anh…

Em luôn sợ ở đâu đó, có người sẽ khiến anh thay đổi. Người ta làm anh hạnh phúc, vui vẻ hơn em, cho anh tất cả những thứ anh muốn, đủ làm anh vứt bỏ cả thế giới, và vứt bỏ luôn cả em…

Thời gian, cuộc sống làm con người ta thay đổi. Và đôi khi họ trở thành một loại người mà trước đây họ đã từng khẳng định rằng: “Tôi sẽ không bao giờ như thế”.

To Tumblr, Love Pixel Union